Disclamer

Deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontwikkeld. De informatie op deze site wordt zeer regelmatig aangevuld en/of aangepast. Je bent zelf verantwoordelijk om al dan niet te handelen op basis van de adviezen van jnsurf.com. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelingen of beslissingen die zijn gebaseerd op informatie op deze site. Ook niet schade die is ontstaan door het gebruik van websites van derden waar jnsurf.com naar doorlinkt. Geen van de teksten op deze website mag vrij gebruikt worden. Het merk JN Surf mag zonder voorafgaande toestemming van ECP niet worden gebruikt. Heb je vragen of klachten over de site jnsurf.com dan kun je contact met ons opnemen via info@jnsurf.com.